ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปฏิบัติงาน ณ ส่วนกลาง / ส่วนภูมิภาค)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปฏิบัติงาน ณ ส่วนกลาง / ส่วนภูมิภาค)
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน ณ ส่วนกลาง / ส่วนภูมิภาค)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน ณ ส่วนกลาง / ส่วนภูมิภาค)

ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนายช่างโยธา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ใบรับรองผลการตรวจ ATK ด้วยตนเอง สำหรับเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ของกรมทางหลวงชนบท

ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง มาตรการในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) ในการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป และการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในวันเสาร์ที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ อาคารศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง มาตรการในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) ในการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป และการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในวันเสาร์ที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ อาคารศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบ 1 ใบรับรองผลตรวจ ATK ด้วยตนเอง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบ 2 QR Code
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถะ ครั้งที่ ๑ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ในตำแหน่งนายช่างโยธา และตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนายช่างโยธา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป และวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งนายช่างโยธา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป และวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนที่การเดินทาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนที่สนามสอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน อาคารศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิต

ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน ณ ส่วนกลาง / ส่วนภูมิภาค) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปฏิบัติงาน ณ ส่วนกลาง / ส่วนภูมิภาค)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่ง นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน ณ ส่วนกลาง / ส่วนภูมิภาค) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปฏิบัติงาน ณ ส่วนกลาง / ส่วนภูมิภาค)